Browse by year:


Internal Market

Indre Marked: ESA tar Norge til EFTA-domstolen for delvis manglende gjennomføring av hvitvaskingsdirektivet

29.5.2013

PR(13)46 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, besluttet i dag å ta Norge til EFTA-domstolen for å ikke fullt ut å ha gjennomført tredje hvitvaskingsdirektiv [1]. 

ESA mener at norske myndigheter må etablere en ordning  som sikrer at det bli ført tilsyn  med store kontantkjøp og salg av særskilte tjenester til selskaper. 

Ifølge hvitvaskingsdirektivet skulle det ha vært utpekt et offentlig organ for å sikre at fysiske eller juridiske personer som foretar store kontantkjøp og tilbydere av enkelte tjenester til truster og selskaper følger reglene mot hvitvasking. Hensikten med å føre slikt tilsyn er å forhindre og bekjempe hvitvasking og finansiering av terrorvirksomhet, ikke minst i finanssektoren. 

Norge innrømmer at gjennomføringen av det tredje hvitvaskingsdirektivet er mangelfull på dette punktet, men har ennå ikke fått på plass den nødvendige lovgivningen. Hvitvaskingsdirektivets øvrige bestemmelser er allerede gjennomført i norsk rett, men dette punktet er ennå ikke tatt inn. ESA har derfor besluttet å ta saken til EFTA-domstolen. 

For ytteligere informasjon, vennligst kontakt: 

Xavier Lewis
Direktør, Juridisk avdeling
Tel: (+32)(0)2 286 18 30

eller

Mr. Jonas Pålshammar
Rådgiver, Avdelingen for indre marked
Tel: (+32)(0)2 286 18 34[1] EU-direktiv 2005/60/EF om tiltak for å hinder at det finansielle system brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS