Browse by year:


Internal Market

Innri markaður: Íslandi stefnt fyrir EFTA dómstólinn vegna tilskipunar um jafnrétti karla og kvenna á vinnumarkaði

Styrkja þarf innlenda löggjöf um þetta efni

29.5.2013

PR(13)49 - Icelandic version

Ísland verður að styrkja reglur um jafnrétti kynjanna til samræmis við gildandi tilskipun um jöfn tækifæri og jafna meðferð karla og kvenna á vinnumarkaði.[1] Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) ákvað í dag að stefna Íslandi fyrir EFTA dómstólinn vegna þessa atriðis. 

Tilskipunin kveður á um jafnrétti karla og kvenna í tengslum við aðgang að störfum, starfskjör, þ.m.t. laun og almannatryggingar. Hún skilgreinir sömuleiðis nokkur hugtök sem þýðingu hafa við framkvæmd ofangreindra reglna. 

Tilskipuninni hefur verið hrint í framkvæmd á Íslandi á grundvelli laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Lögin endurspegla hins vegar ekki nægilega vel orðalag þeirra hugtaka sem tilskipunin hefur að geyma, þ.m.t. hvað telst bein mismunun og kynferðisleg áreitni. 

Íslensk stjórvöld hafa ekki enn gert ráðstafanir til að bregðast við rökstuddu áliti ESA frá 20. júní 2012 og verður málið því lagt fyrir EFTA dómstólinn.
 

Frekari upplýsingar veitir: 

Mr. Xavier Lewis
Director, Department of Legal and Executive Affairs
Tel: (+32)(0)2 286 18 30

or

Mr. Ingvar Sverrisson
Senior Officer, Department of Internal Market Affairs
Tel: (+32)(0)2 286 18 32
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS