Browse by year:


Internal Market

Indre Marked: ESA tar Norge til EFTA-domstolen for ikke å ha oppdaterte regler for EU-kontrollen

29.5.2013

PR(13)51 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har i dag besluttet å ta Norge til EFTA-domstolen fordi direktivet som oppdaterer reglene om EU-kontrollen, ikke er fullt ut gjennomført i norsk rett. 

Ifølge EØS-regelverket skal motorvogner, samt store tilhengere, gå igjennom en periodisk kjøretøykontroll, eller såkalt EU-kontroll. Hvilke kjøretøy som skal kontrolleres, hvor ofte man skal gjennomføre kontroller, og hva som skal sjekkes, er regulert i vedlegget til direktivet om teknisk kontroll av motorkjøretøy og tilhengere. 

Listen over hva som skal kontrolleres ble oppdatert ved  direktiv 2010/48/EU. Oppdateringene ble gjort for å sørge for at  den periodiske kjøretøykontrollen kan gjennomføres på en mest mulig kostnadseffektiv måte. 

Dette direktivet skulle ha vært gjennomført i Norge innen utgangen av 2011. ESA sendte Norge en grunngitt uttalelse i oktober 2012. Norske myndigheter opplyser at  direktivet ikke vil bli fullt ut gjennomført før det er vedtatt en nasjonal forskrift som skal gjennomføre direktivet. 

Norge har altså ikke gjennomført direktivet innenfor fristen, og ESA har derfor besluttet å ta saken til EFTA-domstolen. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Caspar Ebrecht
Rådgiver, Avdelingen for indre marked
Tel: (+32)(0)2 286 18 29

eller

Markus Schneider
Visedirektør, Juridisk avdeling
Tel: (+32)(0)2 286 18 84
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS