Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Norge må forbedre kvalitetskontrollen av drikkevann

1.7.2013

PR(13)59 - Norwegian version

Selv om kontrollen av kvaliteten på drikkevannet stort sett er tilfredstillende, trengs det stadig forbedringer. Det er hovedkonklusjonen i en rapport publisert i dag av EFTAs overvåkningsorgan, ESA.

ESA var i Norge i mars 2013 for å verifisere at kvalitetskontrollen av vann som blir distribuert til husholdninger, tappet for salg eller brukt i matproduksjon (drikkevann), er i tråd med EØS regelverket.

Den forrige ESA inspeksjonen på dette området ble gjennomført i 2007. Det har vært gjort forbedringer siden, men det ble fortsatt avdekket mangler  under årets kontroll.

Behovet for forbedringer gjelder i hovedsak disse områdene: 

  • Gjennomføre alle krav fastsatt i EØS-regelverket i nasjonale lover og regler
  • Mattilsynet må utføre regelmessige kontroller av kvaliteten på drikkevann
  • Garantier for at man kun bruker drikkevann i matproduksjon
  • All relevant informasjon om kvaliteten på drikkevann skal være tilgjengelig for offentligheten inkludert  ESA 

Rapporten inneholder flere anbefalinger rettet til norske myndigheter og de organer som har ansvaret for kontrollene på området. Anbefalingene tar sikte på å rette opp i dagens mangler og forbedre de kontrollsystemene som allerede er på plass.

Mattilsynet har notert seg manglene som ble nevnt i rapporten og har lagt fram en handlingsplan med tidsfrister som tar for seg ESAs anbefalinger. Denne handlingsplanen blir nå nærmere vurdert av ESA. 

Hele rapporten finner du her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Janne Britt Krakhellen
Seksjonsleder, Avdelingen for indre marked
tel. (+32)(0)2 286 18 73
Other EEA Institutions


Want to help us improve our website?

We are in the process of designing a new website and need your help!

We kindly ask you to participate in a short exercise which will help us improve your experience of the ESA website.

imgbanner3
This website is built with Eplica CMS