Browse by year:


Internal Market

Resultattavlen for det indre marked: Dårlige resultater for EØS/EFTA-landene

4.7.2013

PR(13)61 - Norwegian version

EØS/EFTA-landene ligger bak resten av Europa når det kommer til gjennomføring av EØS-regelverket. Resultattavlen som ble publisert i dag, viser også at de tre statene er blitt mindre flinke til å overholde EØS-forpliktelsene.

EØS/EFTA-landenes gjennomsnittlige gjennomføringsunderskudd har økt fra 1 % i februar til 1,2 % i juli. EUlandene har derimot holdt  et lavt gjennomførigsunderskudd på 0,6 % som i forrige måling. Gjennomføringsunderskuddet er prosentandelen av den totale mengden direktiver, som ikke har blitt gjennomført innen tidsfristen.

Resultattavlen viser at både Norge og Liechtenstein ligger under målet om 1 % , mens Island  fortsatt er blant de dårligste til å gjennomføre indre marked-regelverket tidsnok.

Resultatene i denne sommerens resultattavle er svært skuffende og ligger over målet om 1 % gjennomføringsunderskudd. Det er viktig at EØS/EFTA-landene trapper opp innsatsen  for å gjennomføre EØS- reglene raskere og innenfor tidsfristene i EØS-avtalen”, sier Oda Helen Sletnes, presidenten i EFTAs overvåkningsorgan, ESA.

Islands underskudd er blitt verre det siste halvåret og ligger nå på 2,3%. Det er landets dårligste resultater siden resultattavlen ble innført i 1997. Gjennomsnittet på hvor lang forsinkelse det har vært på nasjonal gjennomføring av EØS-regelverket gikk allikevel noe ned, fra 13 til 11,2 måneder.

Norges gjennomføringsunderskudd gikk opp fra 0,7 % til 0,9 %, men også her gikk forsinkelsestiden ned fra 7,5 til 5,9 måneder.

Liechtenstein forblir den EØS-EFTA-staten med best resultat med et rekordlavt underskudd på 0,3 %. Forsinkelsestiden økte derimot med hele 5,8 måneder fra 7,6 måneder i februar, til 13,4 måneder i juli.

Island hadde to direktiver som er over to år på overtid. Liechtenstein hadde ett og Norge  ingen. På Island gikk antallet forordninger som ikke var gjennomført innen fristen, ned fra 40 til 35 siden forrige resultattavle. I Norge økte dette med 19 forordninger til 30.

Resultattavlen for det indre marked er en oversikt over nasjonal gjennomføring av EØS-regelverket. Den kommer ut to ganger i året, og utarbeides av ESA i samarbeidmed EU-kommisjonen. Den gir også en oversikt over hvor mange traktatsbruddssaker som ble åpnet mot hver stat for brudd. Dette gjelder saker der EØS regelverket ikke er blitt gjennomført på riktig måte, eller saker der direktiver og forordninger ikke er gjennomført i tide.

Resultattavlen viser at antall åpne traktatsbrudssaker hos ESA har gått ned med 17 saker (fra 198 til 181) siden februar i år.

Du finner hele resultattavlen her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Ólafur Einarsson
Direktør, avdelingen for det indre marked
tel. (+32)(0)2 286 18 73Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS