Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norske regler om regnskap og revisjon i strid med EØS-regelverket

11.7.2013

PR(13)67 - Norwegian version

Norske lover om revisjon og regnskap bryter med etableringsfriheten i EØS-avtalen. Det er konklusjonen i et grunngitt uttalelse EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har sendt til Norge.

Selskaper som har sitt hovedkontor i en annen EØS-stat, men som har en permanent filial i Norge (norskregistrerte utenlandske foretak, såkalte NUFer) må legge frem ekstra årlige regnskap over virksomheten i Norge.

ESA mener at de norske reglene er en unødvendig hindring dersom dokumentasjonen som allerede er gitt til hjemlandet inneholder tilstrekkelig informasjon om NUFens aktivitet i Norge. Reglene hindrer etableringsfriheten i EØS og gjør det mindre attraktivt for selskaper å etablere seg i Norge.

En grunngitt uttalelse er trinn to i en traktatbruddprosedyre. ESA kan ta saken til EFTA-domstolen hvis ikke Norge følger opp den grunngitte uttalelsen innen to måneder. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Ólafur Einarsson
Direktør, avdelingen for det indre marked
tel. (+32)(0)2 286 18 73
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS