Browse by year:


Internal Market

Indre Marked: Island og Norge må forbedre håndteringen av avfall fra skip

11.7.2013

PR(13)68 - Norwegian version

Island og Norges gjennomføring av skipsavfallsdirektivet er ufullstendig. Nå må statene sørge for at havnene deres har tilfredsstillende anlegg for mottak av slikt avfall. Dette er konklusjonen i to grunngitte uttalelser fra ESA til Island og Norge.

Hensikten med Direktiv 2000/59/EC (Direktiv om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester fra skip) er å begrense dumpingen av avfall til sjøs fra skip som som benytter havner innenfor EØS-området. Ett av tiltakene for å oppnå dette er at havnestaten må tilby tilstrekkelige mottaksordninger for avfall fra skipsfarten. På denne måten vil man styrke beskyttelsen av det maritime miljøet.

Sommeren 2010 besøkte EMSA (Det Europeiske Sjøsikkerhetsbyrå) flere havner i Norge og  Island på vegne av ESA. Formålet var å undersøke om mottaksordningene for skipsavfall var i samsvar med kravene i direktivet.

Selv om man konkluderte med at begge statene hadde gjennomført de fleste bestemmelsene i direktivet på en tilstrekkelig måte, ble det funnet flere avvik i  håndhevinging av regelverket. Dette gjelderspesielt i forhold til krav om tilstrekkelige mottaksordninger og kontrollen av at skipenefaktisk rapporterer og leverer avfall når det er i havn.

En grunngitt uttalelse er andre og siste steg før en eventuell stevning av Norge for EFTA- domstolen. Island og Norge har to måneder på å besvare uttalelsen. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Mr Ólafur Einarsson
Direktør, avdelingen for indre marked
tel. (+32)(0)2 286 18 73
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS