Browse by year:


Internal Market

Matsikkerhet: Norge har tilfredsstillende kontroll av BSE (Bovin Spongiform Encefalopati eller ”kugalskap”)

PR(13)71 - Norwegian version

30.8.2013

PR (13)71 - Norwegian version

Overvåkning og kontroll av BSE (Bovin Spongiform Encefalopati eller ”kugalskap”) i Norge er i det store og hele i samsvar med EØS-reglene for dette, selv om noen forbedringer må til. Det er hovedkonklusjonen i en rapport publisert av EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) i dag.   

ESA besøkte Norge i april 2013 for å sjekke om kontroll og overvåkningsprogrammet for BSE i Norge utføres i samsvar med EØS-reglene. 

Hovedproblemet er at Norge fortsatt ikke respekterer forbudet mot animalsk protein i dyrefôr til drøvtyggere. I motsetning til EØS-reglene krever ikke Norge fysisk skille mellom produksjon av drøvtyggerfôr og fôr som inneholder fiskemel til ikke-drøvtyggere. 

Øvrige funn inkluderer: 

·       Bruk av husdyrregisteret som et verktøy for å implementere BSE-kontrolltiltak kan med fordel forbedres. 

·       Ikke alle dyr som skulle ha vært testet for BSE, ble faktisk testet. 

·       Prosedyrer for å verifisere effektivitet av BSE-overvåkning og –kontroll, samt kontroll av forbud mot bruk av animalsk protein i dyrefôr til drøvtyggere, var ikke tilfredsstillende etablert 

ESAs rapport innholder en rekke anbefalinger til Norge for å rette opp avvik og forbedre kontrollsystemet. 

Mattilsynet har tatt notis av de avvik som er påpekt, og presentert en tiltaksplan på bakgrunn av ESAs anbefalinger. Tiltaksplanen vurderes nå av ESA.

 

Les den endelige rapporten her.

 For mer informasjon, vennligst kontakt,

Janne Britt Krakhellen

Seksjonsleder, Avdelingen for indre marked
tel. (+32)(0)2 286 18 77
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS