Browse by year:


Internal Market

Dyrehelse: Utilstrekkelig kontroll med storfeavl i Norge

10.10.2013

PR(13)77 - Norwegian version

Norge må forbedre kontrollen med anlegg som brukes til storfeavl. Kontrollen med avlsorganisasjoner må også bli bedre. Det er konklusjonen etter en inspeksjon foretatt av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i juni i år. 

Ser noen forbedringer

Sammenlignet med vår forrige inspeksjon i Norge på dette området i 2005, ser vi noen forbedringer. På den annen side må noen av anbefalingene fra den forrige inspeksjonen fortsatt følges opp. I tillegg avdekket våre inspektører mangler ved dyreregistre for renrasede storfe i Norge, sier seksjonsleder Janne Britt Krakhellen i avdelingen for indre marked i ESA.

Norge har en gunstig dyrehelsesituasjon, og for dyresykdommer som er omfattet av denne inspeksjonen er det opprettet både passive og aktive overvåkningssystemer. I virksomhetene som ble besøkt av ESAs inspektører, var prøvetakingen for dyresykdommer i hovedsak i overensstemmelse med EØS-kravene.

 

Mangler i godkjenningsordning

Imidlertid var noen av kravene i EØS-lovgivningen ikke gjennomført i norsk rett, for eksempel krav til inspeksjonshyppighet på seminstasjonene og krav til godkjenning av veterinærer.

Rapporten identifiserer også flere andre forbedringsområder knyttet til kontroll- og godkjenningsordninger.

Les hele rapporten her

Det norske Mattilsynet har notert seg manglene som er nevnt i rapporten. De har behandlet punktene i sitt svar til et utkast av rapporten og arbeider med gjennomføring av rapportens anbefalinger. Svaret til Mattilsynet er vedlagt rapporten.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Janne Britt Krakhellen
Seksjonsleder, Avdelingen for indre marked
tel. (+32)(0)2 286 18 73
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS