Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Tilfredsstillende kontroll med dyrking av grønnsaker i Norge

12.12.2013

PR(13)88 - Norwegian version

Den offentlige kontrollen med dyrking av mat (grønnsaker, bønnespirer, etc.) i Norge er i hovedsak i overenstemmelse med EØS-lovgivningen. Enkelte ting kan likevel forbedres.

Dette er hovedkonklusjonen i en rapport offentliggjort av EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag, etter en inspeksjon utført i Norge i september 2013.

Rapporten viser at de aktuelle norske kontrollsystemene i hovedsak er tilfredsstillende. Det fremgår likevel at dette kontrollområdet inntil nylig ikke har vært prioritert av Mattilsynet i Norge, og enkelte deler av systemet er fortsatt i en oppstartsfase:

  • Det eksisterende systemet for risikoklassifisering av virksomheter tar ikke alltid hensyn til den faktiske risikoen forbundet med virksomhetens ferdige produkter.
  • Prosedyrer for å verifisere effektiviteten av den offentlige kontrollen er ikke alltid klart etablert.

Rapporten inneholder flere anbefalinger til Norge som tar sikte på å rette opp de påviste manglene og å forbedre det eksisterende kontrollsystemet.

Mattilsynet har merket seg de påviste manglene og har presentert en tiltaksplan på bakgrunn av ESAs anbefalinger. Tiltaksplanen vurderes nå av ESA.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Janne Britt Krakhellen
Seksjonsleder, Avdelingen for indre marked
tel. (+32)(0)2 286 18 77

 
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS