Browse by year:


Internal Market

Indre marked: ESA tar Norge til EFTA-domstolen for manglende gjennomføring av EØS-regler om lufthavnsavgifter

19.12.2013

PR(13)93 - Norwegian version

Norge har ennå ikke gjennomført nye EØS-regler om  lufthavnsavgifter. Derfor har EFTAs overvåkningsorgan ESA besluttet å bringe saken inn for EFTA-domstolen.

Flyselskaper og andre som transporterer passasjerer, gods eller post betaler avgifter for å bruke lufthavnene. Disse avgiftene kan være landingsavgifter, avgifter for håndtering av passasjerer og gods og andre avgifter for bruk av infrastrukturen på flyplassene.

Hovedmålene med direktiv 2009/12/EC er å synliggjøre bedre hvilke kostnader lufthavnsavgiftene skal dekke, hindre forskjellsbehandling når avgiftene kreves inn, samt å få på plass en konsultasjonsordning mellom de som eier lufthavnene og flyselskapene. Direktivet pålegger også myndighetene å  sette opp et uavhengig tilsynsorgan som skal bidra til å løse uenigheter mellom flyplasser og flyselskaper knyttet til avgiftene.

Direktivet gjelder alle flyplasser i EØS-området med mer enn fem millioner passasjerer i året. Den største flyplassen i hvert land er uansett omfattet.

Fristen for å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppfylle direktivets krav utløp 1. juni 2012. I januar 2013 sendte ESA en grunngitt uttalelse til Norge som en siste advarsel om at saken ville bli sendt over til EFTA-domstolen dersom Norge ikke gjennomførte sine forpliktelser etter EØS-avtalen.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Mr. Xavier Lewis
Director, Department Legal and Executive Affairs
Tel: (+32)(0)2 286 18 30

 
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS