Browse by year:


Internal Market

Indre marked: ESA tar Norge til EFTA-domstolen for engangsavgift på leasing-biler

19.12.2013

PR(13)94 - Norwegian version

Norske regler om avgift på utenlandsregistrerte leasing-biler er ikke i tråd med EØS-regelverket. EFTAs overvåkningsorgan ESA har nå vedtatt å bringe saken inn for EFTA-domstolen.

Kravet om å betale full engangsavgift uten å ta hensyn til hvor lenge bilen skal brukes i Norge, er etter ESAs mening for strengt. Det strider derfor mot friheten til å yte og motta tjenester over landegrensene i EØS.

Ifølge EØS-regelverket kan Norge kreve registreringsavgift for et motorkjøretøy som er registrert i et annet EØS-land dersom kjøretøyet i hovedsak skal brukes i Norge på permanent basis. Men avgiftens størrelse må stå i forhold til hvor lenge kjøretøyet skal brukes i Norge.

Norske myndigheter har ikke bestridt ESAs konklusjon. Norge har imidlertid ennå ikke gjennomført de nødvendige endringer i norsk regelverk, selv etter å ha mottatt en grunngitt uttalelse fra ESA i november 2012. Derfor bringer ESA nå saken inn for EFTA-domstolen.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Mr. Xavier Lewis
Director, Department Legal and Executive Affairs
Tel: (+32)(0)2 286 18 30
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS