Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Advarsel til Norge om godkjenningsordningen for lotterier

22.1.2014

PR(14)01 - Norwegian version

Godkjenningsordningen private aktører må gjennom for å arrangere et lotteri i Norge er ikke i tråd med EØS-reglene, varsler EFTAs overvåkningsorgan ESA.

ESA mener at betingelsene som er satt av norske myndigheter for å få en slik godkjenning hindrer friheten til å yte tjenester over landegrensene samt etableringsfriheten i EØS. Dette går frem av et formelt åpningsbrev ESA har sendt til Norge i dag.

ESA har ikke innvendinger mot at Norge krever forhåndsgodkjenning av lotterier, men understreker at godkjenningsordningen må anvendes i tråd med EØS-regelverket og relevant rettspraksis.

Det kan være gode grunner til å begrense hva slags lotterier som tillates i Norge, men tildeling av lotterilisenser må foretas på en måte som sikrer åpenhet og rettssikkerhet i prosessen samtidig som interessekonflikter må unngås.

Et formelt åpningsbrev er det første steget i en traktatbruddprosedyre. Norge har nå en frist på to måneder til å svare på innholdet i brevet. Hvis ikke saken løses etter dette, vil ESA vurdere å vedta en grunngitt uttalelse, som er det siste steget før saken eventuelt bringes inn for EFTA-domstolen.

 

Dokumenter

Vis alle offentlig tilgjengelige dokumenter i saken

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS