Browse by year:


Internal Market

Indre Marked: Norge må endre regler om lønn og ferie

12.2.2014

PR(14)03 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har funnet at norske regler om lønn og ferie er i strid med to direktiver om arbeidsrett.

Norge har erkjent at dette bryter med EØS-avtalen, men har ikke gjort de nødvendige tiltak for å rette opp i det. Derfor har ESA sendt to grunngitte uttalelser til Norge i dag.

Den ene gjelder forskriften om statsgaranti for lønnskrav, som krever at en arbeidstaker må registrere seg som arbeidssøkende for å kunne få utbetalt utestående lønn i tilfeller der arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale. ESA mener disse reglene er i strid med insolvensdirektivet.

Insolvensdirektivet sikrer arbeidstakere utbetaling av lønn ved arbeidsgivers konkurs, og forbedrer dermed arbeidstakeres stilling på dette området. Direktivet krever at statene skal opprette et organ som skal stå for utbetaling av slike lønnskrav. Myndighetene kan imidlertid ikke pålegge arbeidstakerne å registrere seg som arbeidssøkere, slik de norske reglene gjør.

I den andre uttalelsen fremholder ESA at den norske ferieloven ikke fullt ut sikrer arbeidstakere fire ukers ferie, slik de har krav på etter Arbeidstidsdirektivet. Dersom en arbeidstaker blir syk i ferien, opererer ferieloven med et minimum antall dager som må gå før den ansatte kan kreve å få ferien tilsvarende forlenget.

Videre krever de norske reglene at de ekstra feriedagene som skal kompensere for sykdomsperioden må benyttes i løpet av det samme året. Arbeidstakere som har hatt en langtids sykemelding kan dermed risikere å ikke få brukt alle feriedagene sine.

En grunngitt uttalelse er andre trinn i en traktatsbruddprosedyre. Dersom Norge ikke følger opp ESAs uttalelse innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.

Dokumenter


For further information, please contact:

Mr. Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS