Browse by year:


Internal Market

Resultattavlen for det indre marked: Nedslående resultater for EØS/EFTA-landene

28.2.2014

PR(14)11 - Norwegian version

Sammen med Island ligger Norge nå nederst på listen som viser EØS-landenes evne til å innføre nytt regelverk innen de tidsfristene som gjelder. Det fremgår av resultattavlen som EFTAs overvåkningsorgan offentliggjør i dag.

Norge har overtrådt fristen for innføring av 21 direktiver, nesten dobbelt så mange som forrige gang resultattavlen ble publisert i juli 2013. Dette utgjør et gjennomførings­underskudd på 1,8 prosent. Islands gjennomføringsunderskudd har også økt kraftig og er nå på hele 3,2 prosent, som tilsvarer 37 direktiver på overtid.

Gjennomføringsunderskuddet viser andelen direktiver som ikke er fullstendig innført i nasjonalt lovverk innen fristen.

Også Liechtenstein går i gal retning, men holder seg fortsatt innenfor målet om et gjennomførings­­underskudd på maksimalt 1 prosent. De siste årene har Liechtenstein ligget godt under dette målet.

– Utviklingen er alarmerende, og ESA oppfordrer EFTA-landene til å gjøre sitt ytterste for å snu denne trenden. For å oppnå like konkurransevilkår i det indre markedet må landene innføre nytt regelverk i rett tid. EFTA-landene må sørge for at de overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen, uttaler ESA-president Oda Helen Sletnes.

De tre EFTA-landene har et gjennomføringsunderskudd på 2,0 prosent i gjennomsnitt, en økning fra 1,2 på den forrige resultattavlen. Til sammenligning er gjennomsnittet i EU 0,7 prosent. Fem EU-land ligger høyere enn målet om maksimalt 1 prosent, men ingen av dem høyere enn 1,5 prosent.

Norge og Island er også forpliktet til å innføre nye forordninger i eget lovverk. I november 2013 hadde Island 117 forordninger på overtid – 82 flere enn ved forrige resultattavle. Norge hadde 24, seks færre enn sist.

Resultattavlen gir også informasjon om hvor mange traktatbruddssaker som er åpnet mot EFTA-landene. Dette er saker der direktiver og forordninger ikke er gjennomført i tide, eller der EØS-regelverket ikke er gjennomført eller brukt på riktig måte. Siden den forrige resultattavlen har antallet slike saker i ESA økt fra 181 til 236.

Resultattavlen for det indre marked kommer ut to ganger i året.


Dokumenter 


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

  
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS