Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Statusrapport for Norge og veterinærsektoren publisert i dag

27.3.2014

PR(14)24 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har utarbeidet en statusrapport som oppsummerer  de nåværende norske kontrollsystemene for mat, fôr, dyrehelse og dyrevelferd. Den inneholder også en oversikt over Norges tiltak for å imøtekomme ESAs anbefalinger på de ulike områdene.

I nåværende periode er det for de aller fleste anbefalingene iverksatt tilfredstillende tiltakog de som krever ytterligere arbeid vil ESA følge opp.

Statusrapporten er utarbeidet på bakgrunn av:

  • Dokumentasjon fra norske myndigheter om organiseringen av kontrollsystemene i Norge
  • Utfallet av ESAs inspeksjoner i Norge i senere år, og særlig en generell oppfølgningsinspeksjon som fant sted i oktober 2013

ESA gjennomfører jevnlig inspeksjoner i Norge for å vurdere hvorvidt norske myndigheter overholder EØS-lovgivningen i veterinærsektoren. Etter en inspeksjon utsteder ESA en rapport som inneholder anbefalinger til Norge om å rette opp mangler som er avdekket. Norge presenterer deretter en plan for korrigerende tiltak. ESA evaluerer systematisk Norges gjennomføring av disse tiltakene, blant annet gjennom en generell oppfølgningsinspeksjon hvert tredje år.

  

Statusrapporten består av fire deler:

Del 1 gir et oversiktsbilde av ansvarsfordelingen mellom norske myndigheter i de ulike delene av kontrollsystemet.

Del 2 beskriver mer detaljert de forskjellige kontrollsystemene som til sammen utgjør den offentlige kontrollen av mat, fôr, dyrehelse og dyrevelferd i Norge. 

Del 3 innholder en oversikt over ESAs inspeksjoner i Norge fra juli 2009 til desember 2012. Her er det inkludert vurderinger av de anbefalingene som ble gjennomgått under oppfølgningsinspeksjonen i oktober 2013. 

Del 4 inneholder en oppsummering av utførte inspeksjoner i Norge fra januar 2013.

Dokumenter:

 

For ytterligere informasjon:

Mr. Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66

mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS