Browse by year:


Internal Market

Dyrehelse: Norge må endre reglene for hesteavl

9.4.2014

PR(14)26 - Norwegian version

Norge må endre dagens regelverk som krever at hingster som skal brukes i avl må godkjennes (”kåres”) i Norge, uavhengig av om hingsten allerede er godkjent av en offentlig godkjent avlsorganisasjon i et annet EØS-land. Det er konklusjonen i en grunngitt uttalelse EFTAs Overvåkningsorgan (ESA) har sendt Norge i dag.

Norge krever i dag at alle hingster som skal brukes til avl, med unntak for hingster som skal brukes til hopper som eies av samme person, må fremvises for og godkjennes av en avlsorganisasjon i Norge. Dette gjelder også for hingster som allerede er godkjent av en avlsorganisasjon som er offentlig anerkjent i et annet EØS-land.

Det norske regelverket strider mot direktiv 90/427/EØF om handel med dyr av hestefamilien. Ifølge direktivet kan handel med hester ikke begrenses utover det som følger av direktivet selv. EU-domstolen avsa i 2006 dom over de svenske reglene som i all hovedsak tilsvarte dagens norske regelverk.

En grunngitt uttalelse er andre og siste steg før en eventuell stevning av Norge for EFTA- domstolen. Norge har to måneder på å besvare uttalelsen. 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef 
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS