Browse by year:


Internal Market

Matvælaöryggi: Eftirlit með framleiðslu grænmetis áfátt á Íslandi

6.6.2014

PR(14)34 - Icelandic version

Í skýrslu Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) sem birt var í dag er meginniðurstaðan sú að eftirlit með ræktun og uppskeru grænmetis er takmarkað á Íslandi en áherslan hefur verið á eftirlit á síðari stigum svo sem við pökkun. Skýrslan var unnin í kjölfar eftirlitsheimsóknar í mars 2014.

Í skýrslunni kemur fram að eftirlit með grænmetisframleiðslu eftir uppskeru, þ.e. við pökkun á framleiðslustað, er að mestu leyti í samræmi við löggjöf EES samningsins. Í skýrslunni kemur jafnframt fram að eftirlit með ræktun og uppskeru grænmetis er takmarkað og meiri áhersla hefur verið á seinni stig framleiðslunnar.

  • Opinbert eftirlit með ræktun og uppskeru grænmetis er á ábyrgð Matvælastofnunar (MAST) en Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga annast eftirlit með seinni þáttum framleiðslunnar, þar með talið pökkun á framleiðslustað og dreifingu.
  • Opinbert eftirlit MAST með ræktun og uppskeru grænmetis er takmarkað.
  • Skilvirk samræming er ekki alltaf tryggð milli eftirlitsaðila.
  • Greiningaraðferðir hjá opinberri rannsóknarstofu eru ekki vottaðar í öllum tilfellum.
  • Ísland hefur ekki tilnefnt viðurkennda tilvísunarrannsóknarstofu um rannsóknir á örverum og efnafræðilegum þáttum sem ber að rannsaka.

Í skýrslunni eru tilmæli til íslenskra stjórnvalda um að tryggja nauðsynlegar úrbætur og styrkja núverandi eftirlitskerfi til að bæta úr þeim annmörkum sem í ljós hafa komið.

Íslensk stjórnvöld hafa tekið athugasemdir sem settar eru fram í skýrslu ESA til greina og lagt fram tímasetta aðgerðaráætlun sem nú er til skoðunar hjá ESA. Áætlunin og athugasemdir íslenskra stjórnvalda koma fram í viðauka við skýrsluna.

Lokaskýrsluna má finna hér

 

Nánari upplýsingar veitir:

Mr. Andreas Kjeldsberg Pihl
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS