Browse by year:


Internal Market

Børseierskap: Norge stevnes for EFTA-domstolen for annen gang

18.6.2014

PR(14)38 - Norwegian version

To år etter at EFTA-domstolen avsa dom mot Norge i saken om børseierskap (sak E-9/11), har EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag besluttet å bringe Norge inn for domstolen på nytt. Denne gangen for brudd på plikten til å etterleve dommen innen rimelig tid.

Etter en dom i EFTA-domstolen i juli 2012, var Norge – ifølge etablert rettspraksis – forpliktet til umiddelbart å starte arbeidet med å bringe lovgivningen om børseierskap i samsvar med EØS-reglene. Norge har mottatt to advarsler fra ESA, i februar 2013 og juni 2013.

Selv om Stortinget nå, to år etter dommen, er i ferd med å vedta endringer i børsloven og verdipapirregisterloven med sikte på å etterleve dommen, har ESA konkludert med at Norge ikke har levd opp til sine forpliktelser. ESA har derfor vedtatt å bringe saken inn for EFTA-domstolen.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Xavier Lewis
juridisk direktør
tel. +32 2 286 18 30

 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS