Browse by year:


Internal Market

Mattrygghet: Kun mindre mangler avdekket i norsk kontroll med fjørfekjøtt

27.6.2014

PR(14)40 - Norwegian version

Norsk fjørfekjøtt oppfyller i hovedsak lovkravene til mattrygghet og kun mindre mangler er avdekket. Det er konklusjonen i en rapport som offentliggjøres av EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag.

ESA gjennomførte en planlagt inspeksjon i Norge i månedsskiftet mars/april 2014. Inspeksjonen omfattet anvendelsen av EØS-lovgivningen med fokus på  kontroll av produksjon og salg av fjørfekjøtt og relaterte produkter.

Hovedkonklusjonen er at Mattilsynet har et tilfredstillende system for kontroll av produksjon av fjørfekjøtt. Noen svakheter ble likevel avdekket i den offentlige kontrollen. Det gjelder særlig godkjenning av virksomheter, mikrobiologisk kontroll og enkelte spesifikke hygienekrav til virksomhetene.

Like fullt oppfyller norsk fjørfekjøtt i hovedsak kravene i EØS-lovgivningen.

Mattilsynet har merket seg de avdekkede manglene og har adressert noen av dem i svaret til den foreløpige rapporten. Mattilsynets svar er vedlagt den endelige rapporten.

Les hele rapporten her.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Elisabeth Falch Slinning
Press & Information Trainee
tel. (+32)(0)2 286 18 17
mob. (+32)(0)478 643 402
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS