Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge må endre reglene for studiestøtte til EØS-borgere

2.7.2014

PR(14)42 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA oppfordrer Norge til å endre regelverket for støtte til utenlandsstudier for å sikre rettighetene til arbeidstakere fra andre EØS-land og deres familier.

Etter dagens norske regler må en student, for å kunne få støtte til studier i utlandet, ha bodd sammenhengende i Norge i minst to av de siste fem årene. I tillegg stilles det krav til studentens norskkunnskaper.

Videre kan EØS-arbeidstakere i Norge kun få studiestøtte dersom utdanningen har faglig sammenheng med arbeidet deres. Et slikt krav gjelder ikke for norske statsborgere.

På bakgrunn av rettspraksis fra EU-domstolen, blant annet nyere dommer mot Danmark, Luxembourg og Nederland, mener ESA at de norske kravene er i strid med EØS-reglene om fri bevegelighet av personer.

– EØS-avtalen innebærer at arbeidstakere fra andre EØS-land skal ha de samme sosiale rettighetene som norske statsborgere, ettersom de bidrar til økonomien og betaler skatt på lik linje med andre. Disse rettighetene omfatter også tilgang til utdanningsstøtte, sier Frank Büchel i ESAs kollegium.

Som følge av dette har ESA i dag sendt en grunngitt uttalelse til Norge. En grunngitt uttalelse er andre trinn i traktatsbruddprosedyren etter EØS-avtalen. Dersom Norge ikke følger opp uttalelsen innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.


Dokumenter:

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS