Browse by year:


Internal Market

Indre marked: ESA tar Island og Norge til EFTA-domstolen i seks saker

3.7.2014

PR(14)43 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA har besluttet å bringe fem saker mot Island og en mot Norge * inn for EFTA-domstolen på grunn av manglende gjennomføring av EØS-regler.

– Vi har de siste årene sett en urovekkende økning i antall saker hvor nytt felles-europeisk regelverk ikke blir innført i tide i EØS. Dette gjelder både i Norge og Island. Når statene ikke følger opp sine forpliktelser etter EØS-avtalen, har ESA ikke noe annet valg enn å bringe dem inn for EFTA-domstolen, sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

Dette gjelder regelverk som allerede er gjort til en del av EØS-avtalen, men der statene  ikke har overholdt avtalte frister for å innføre reglene i nasjonal rett gjennom lov eller forskrift.

– Vi har merket oss at regjeringen har sagt de vil prioritere å gjøre nye EØS-regler gjeldende i Norge så raskt som mulig etter at de innføres i EU, og håper at vi for fremtiden unngår å måtte ta saker inn for EFTA-domstolen for manglende gjennomføring av EØS-reglene, sier Sletnes.

Å bringe en sak inn for EFTA-domstolen er det siste steget i ESAs formelle traktatbruddsprosedyre mot EFTA-landene.

Tidligere i år offentliggjorde ESA resultattavlen for det indre marked, som viste at Norge og Island ligger helt nederst på listen over EØS-landenes evne til å innføre nytt regelverk i tide. Resultattavlen kommer ut to ganger i året.

 

Den norske saken som sendes til domstolen *, gjelder to direktiver som skulle vært innført i norsk rett senest 4. mai 2013:

  • Directive 2012/20/EU to include flufenoxuron as an active substance for product-type A in Annex I
  • Directive 2012/22/EU to include DDACarbonate as an active substance in Annex I


* Oppdatering: Norge har senere informert ESA om at de to direktivene er innført, og beslutningen om å bringe denne saken inn for EFTA-domstolen er derfor trukket tilbake.

Se også:

  

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel.
(+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS