Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Norge må oppdatere regelverket for miljøutredninger

17.7.2014

PR(14)54 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA oppfordrer Norge til å oppdatere regelverket for vurdering av miljøvirkninger i visse offentlige og private planer og prosjekter, for at reglene skal være i tråd med direktivene på området.

Formålet med direktivene (2011/92/EU og 2001/42/EC) er å sikre at virkninger for miljøet blir utredet og tatt hensyn til før enkeltprosjekter eller større planer og programmer godkjennes. Til tross for at Norge har  gjennomført de fleste av bestemmelsene i begge direktivene, viser en undersøkelse gjort av ESA at det stadig er enkelte mangler i det norske regelverket.

Det medfører at for en del mindre prosjekter som etter direktivene skal utredes for miljøvirkninger, blir slike utredninger likevel ikke gjennomført.

Norske myndigheter har erkjent at dette bryter med EØS-avtalen og sagt at lovverket skal oppdateres. Så langt er det imidlertid ikke gjort, og som følge av dette har ESA i dag sendt to grunngitte uttalelser til Norge.

En grunngitt uttalelse er andre trinn i traktatsbruddprosedyren etter EØS-avtalen. Dersom Norge ikke følger opp uttalelsen innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef 
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS