Browse by year:


Internal Market

Resultattavlen for det indre marked: Fortsatt nedslående for EFTA-landene

17.7.2014

PR(14)56 - Norwegian version

Norge og Island ligger fortsatt helt nederst på listen som viser EØS-landenes evne til å innføre nytt regelverk innen de tidsfristene som gjelder. Det fremgår av resultattavlen som EFTAs overvåkningsorgan offentliggjør i dag.

– Igjen må vi oppfordre Norge og Island til å gjøre sitt ytterste for å komme ut av denne uheldige situasjonen. Når felles regler ikke blir innført og fulgt opp slik de skal, får vi ujevne konkurransevilkår i det indre markedet. Derfor har ESA nå intensivert arbeidet med påse at EFTA-landene overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen, sier Oda Helen Sletnes, president i ESA.

Norges gjennomføringsunderskudd er på 1,9 prosent, det nest høyeste blant alle de 31 EØS-landene og en liten økning fra 1,8 prosent forrige gang resultattavlen ble publisert, i februar i år. Gjennomføringsunderskuddet viser andelen direktiver som ikke er fullstendig innført i nasjonalt lovverk innen fristen. For Norges del utgjør dette 21 direktiver.

Island har det aller høyeste gjennomføringsunderskuddet i hele EØS-området, 3,1 prosent. Det tilsvarer 34 direktiver på overtid.

Liechtenstein har redusert sitt gjennomføringsunderskudd til 0,7 prosent og er dermed det eneste EFTA-landet som klarer målet om maksimalt 1 prosent. Landet har 8 direktiver på overtid.

De tre EFTA-landene har et gjennomføringsunderskudd på 1,9 prosent i gjennomsnitt, en liten nedgang fra 2,0 på den forrige resultattavlen. Til sammenligning er gjennomsnittet i EU 0,7 prosent. Bare fem EU-land ligger høyere enn målet om maksimalt 1 prosent, og ingen av dem ligger høyere enn 1,5 prosent.

ESA forfølger for tiden 177 saker der EFTA-landene ikke har gjennomført direktiver og forordninger i tide. Den siste tiden har ESA også besluttet å sende et høyt antall saker til EFTA-domstolen på grunn av manglende gjennomføring av EØS-regelverk.


Dokumenter

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS