Browse by year:


Internal Market

Dyrevelferd: Velfungerende kontroll av avliving av dyr i Norge

12.12.2014

PR(14)70 - Norwegian version

Offentlige kontroller i Norge sikrer at dyr blir spart for unødvendig smerte, ubehag og lidelse under avliving og tilhørende aktiviteter som håndtering, oppstalling, bedøving og så videre.

Dette er hovedkonklusjonen i en rapport fra EFTAs overvåkningsorgan ESA som publiseres i dag, etter en inspeksjon som ble gjennomført i september 2014.

Inspeksjonen viste at kravene i EØS-lovgivningen på området har blitt gjennomført i norsk rett. Tilsynsmyndighet er utpekt og denne har myndighet til å håndheve regelverket på feltet.

Norge har både opprettholdt og vedtatt en del nye regler som er strengere enn det som følger av EØS-lovgivningen, for å sikre et mer omfattende vern av dyr på avlivingstidspunktet. Norge har også utviklet detaljerte regler for dyrevelferd ved avliving av oppdrettsfisk som er strengere enn det som kreves i EØS-lovgivningen.

ESAs inspektører påpekte at innhold, omfang og hyppighet av offentlige kontroller varierte mellom de ulike distriktene, og dessuten at ikke alle tjenestemenn hadde fått relevant opplæring. Den største svakheten som ble identifisert, er at det ikke er etablert rutiner for å kontrollere hvor hensiktsmessig og effektiv den offentlige kontrollen faktisk er.

Rapporten inneholder en rekke anbefalinger for å rette opp de nevnte manglene og forbedre de offentlige kontrollene.

Norge har merket seg de avdekkede manglene og har adressert noen av ESAs anbefalinger i sitt svar til den foreløpige rapporten. Tiltaksplanen er vedlagt den endelige rapporten og vurderes nå nærmere av ESA.

Les hele rapporten her

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS