Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Dårlig luftkvalitet i norske byer blir en sak for EFTA-domstolen

18.12.2014

PR(14)73 - Norwegian version

Luftkvaliteten i enkelte norske byer og tettsteder er ikke i samsvar med miljøkravene i EØS-regelverket om luftkvalitet og renere luft. Derfor har EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag besluttet å ta Norge inn for EFTA-domstolen.

Luftkvalitetsdirektivet fastlegger juridisk bindende grenser for farlige forurensende stoffer i luften som PM10, SO2 og NO2. Dette er stoffer som kan ha alvorlige konsekvenser for folkehelsen. Når grenseverdiene fastlagt i EØS-regelverket overskrides, er offentlige myndigheter forpliktet til å legge konkrete planer for hvordan luftkvaliteten kan forbedres. I Norge er det kommunene som har ansvaret for dette.

Luftforurensning er et stort problem i mange land i EØS, spesielt i store byer, hvor utslipp fra dieselbiler er en viktig årsak til dårlig luftkvalitet. EU har åpnet et stort antall lignende saker mot mange av EUs medlemsland.

I Norge er det spesielt i de største byene at det er krevende å iverksette tiltak for å redusere luftforurensningen. Det har vist seg at nivået av utslipp er for høyt flere steder. I 2013 åpnet ESA en traktatbruddssak mot Norge etter å ha mottatt en klage fra Norges Astma- og Allergiforbund.

Selv om Norge har satt i verk tiltak for å få bukt med forurensningen, er kravene i EØS-lovgivningen ikke oppfylt innenfor rimelig tid. ESA har derfor besluttet å henvise saken til EFTA-domstolen.


Mer informasjon


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS