Browse by year:


Internal Market

ESA tar Norge til EFTA-domstolen for krav om lokal godkjenning i byggesaker

18.12.2014

PR(14)74 - Norwegian version

Plan- og  bygningslovens krav om godkjenning for lokal ansvarsrett er ikke i samsvar med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. Nå har EFTAs overvåkningsorgan ESA besluttet å bringe saken inn for EFTA-domstolen.

For å kunne påta seg visse typer byggeoppdrag i Norge må bedrifter søke kommunen om lokal ansvarsrett. Søknaden må gjentas for hvert enkelt prosjekt. En bedrift kan også søke om sentral godkjenning, men i tillegg er det  nødvendig å søke om lokal ansvarsrett.

ESA mener dette kravet hindrer bedrifter fra andre EØS-land i å tilby sine tjenester i Norge og bryter med prinsippet om fri bevegelighet for tjenester innenfor EØS-området. Tiltaket går lenger enn det som er nødvendig for å bekjempe useriøse aktører i byggenæringen og sikre kvalitet i bygg.

Etter å ha mottatt en grunngitt uttalelse fra ESA i mai 2012, gjorde norske myndigheter det klart at de vil endre dette regelverket. Norge har også foretatt visse endringer i plan- og bygningsloven og lagt frem forslag til en ny forskrift.

Likevel har Norge nå for tredje gang besluttet å utsette ikrafttredelsen av det nye regelverket. Som følge av denne ytterligere forsinkelsen har ikke ESA annet valg enn å bringe saken inn for EFTA-domstolen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS