Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Hvitvasking overvåkes fortsatt ikke godt nok i Norge

8.7.2015

PR(15)33 – Norwegian version

EN | NO

Norge har ikke overholdt dommen fra EFTA-domstolen i sak E-13/13 som gjelder gjennomføringen av hvitvaskingsdirektivet i norsk rett. Derfor har EFTAs overvåkningsorgan ESA i dag sendt en grunngitt uttalelse med krav om at Norge overholder sine forpliktelser.

Etter at dommen ble avsagt 2. desember 2013, var norske myndigheter forpliktet til umiddelbart å starte arbeidet med å bringe den norske lovgivningen i samsvar med EØS-reglene. Mer enn 18 måneder senere har Norge fortsatt ikke overholdt dommen.

Hvitvaskingsdirektivet fastsetter tiltak som skal hindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Ifølge direktivet skulle Norge ha utpekt et offentlig organ for å sikre at fysiske eller juridiske personer som foretar store kontantkjøp, og tilbydere av enkelte tjenester til truster og selskaper, følger reglene mot hvitvasking.

ESA sender en grunngitt uttalelse nå for å gi Norge en siste sjanse til å rette opp forholdet før ESA eventuelt bestemmer seg for å bringe saken videre til EFTA-domstolen på ny.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS