Browse by year:


Internal Market

Til EFTA-domstolen: Håndteringen av skipsavfall i Norge er ikke tilfredsstillende

17.11.2015

PR(15)57 – Norwegian version

EN | NO

Norske myndigheter har ikke fullt ut sørget for at alle havner har tilfredsstillende anlegg for mottak av avfall og lasterester fra skip. En rekke havner mangler dessuten godkjente planer for mottak og håndtering av slikt avfall.

I dag besluttet EFTAs overvåkningsorgan ESA å bringe saken inn for EFTA-domstolen.

I 2010 gjennomførte det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA en inspeksjon på vegne av ESA som avdekket flere avvik i håndhevingen av skipsavfallsdirektivet (2000/59/EC). Hensikten med direktivet er å begrense dumpingen av avfall til sjøs fra skip som benytter havner innenfor EØS-området. Ett av tiltakene for å oppnå dette er at havnestaten må tilby tilstrekkelige mottaksordninger for avfall fra skipsfarten. På denne måten vil man styrke beskyttelsen av det maritime miljøet.

ESA har ved flere anledninger tatt avvikene opp med norske myndigheter, og situasjonen er blitt bedre, men fortsatt har ikke myndighetene gjennomført alle tiltak som er nødvendige for å overholde direktivet. Derfor havner saken nå i EFTA-domstolen.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS