Browse by year:


Internal Market

Indre marked: Tildeling av parkeringshuskontrakt i Kristiansand kan ha brutt EØS-regler

13.7.2016

PR(16)34 – Norwegian version

EN  | NO 

Kristiansand kommune kan ha brutt EØS-regler om offentlige anskaffelser ved tildelingen av en kontrakt for etablering og drift av et parkeringshus under Torvet i Kristiansand. Dette er konklusjonen gitt i en grunngitt uttalelse sendt til Norge fra ESA i dag.

ESA mener at kommunen feilaktig har klassifisert kontrakten som en tjenestekonsesjon. Denne klassifiseringen tar ikke hensyn til byggeelementet i kontrakten og derfor er den valgte anskaffelsesprosedyren ikke i tråd med anskaffelsesreglene som gjelder for denne type kontrakter. Mer spesifikt mener ESA at Kristiansand kommune har:

1.      Unnlatt å kunngjøre kontrakten i EØS gjennom Den Europeiske Unions tidende (Official Journal of the European Union) og TED-databasen,

2.      Ikke respektert minimumsfristen for levering av tilbud, og

3.      Feilaktig angitt kontraktsgjenstanden ved å bruke feil, eller i alle tilfelle upresise CPV-koder. CPV-koder er standardiserte henvisinger som blir brukt til å beskrive kontraktens gjenstand uavhengig av språk.

Begrunnelsen Norge har gitt som svar på ESAs åpningsbrev av 9. februar 2016 endrer ikke ESAs vurdering om at det kan være brudd på EØS-avtalen. ESA fastholder derfor begrunnelsen fra åpningsbrevet i den grunngitte uttalelsen.

En grunngitt uttalelse er andre trinn i traktatsbruddprosedyren etter EØS-avtalen. Dersom Norge ikke følger opp uttalelsen innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ásdís Ólafsdóttir
Kommunikasjonsrådgiver
tel. (+32)(0)2 286 18 97
mob. (+32)(0)490 57 63 49

Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS