Browse by year:


Internal Market

Innri markaður: Tilkynning tæknilegra reglna mikilvæg til að tryggja viðskipti á innri markaðnum

13.7.2016

PR(16)32 – Icelandic version

EN  | IS 

Tilskipun 98/34 um skipti á upplýsingum vegna tæknilegra reglna gegnir mikilvægu hlutverki í að tryggja frjálst flæði innan innri markaðarins. Tilskipunin á að koma í veg fyrir ónauðsynlegar viðskiptahindranir með því að deila upplýsingum og gefa færi á ábendingum og athugasemdum. EFTA-ríkjunum er skylt að tilkynna ESA um drög að tæknilegum reglum sem fyrirhugað er að setja í viðkomandi ríki, áður en þær eru leiddar í lög.

Eftir að tilkynning um tæknilegar reglur hefur borist tekur við 3 mánaða frestur og meðan hann er að líða er viðkomandi EFTA-ríki óheimilt að samþykkja drögin að viðkomandi reglu. Með þessu er ESA, öðrum EES-ríkjum og Framkvæmdastjórn ESB gert kleift að rannsaka fyrirhugaða reglusetningu og koma á framfæri athugasemdum ef hún er ekki talin í samræmi við reglur innri markaðarins um frjálst flæði vöru.

Í rökstuddu áliti sem ESA sendi Íslandi í dag eru tvíþættar athugasemdir. Í fyrsta lagi hefur Ísland ekki uppfyllt tilkynningarskyldu sína varðandi nokkrar tæknilegar reglur sem voru teknar upp í íslenskan rétt árið 2012. Í öðru lagi er í íslenskri löggjöf engin skýr regla þess efnis að ekki skuli framfylgja tæknilegum reglum sem láðst hefur að tilkynna til ESA. Vegna þessa er íslenskum dómstólum ekki skylt, að landsrétti, að líta framhjá reglum sem vanrækt hefur verið að tilkynna, en samkvæmt málsmeðferðarreglum tilskipunar 98/34 eiga einstaklingar og lögaðilar að geta borið fyrir sig slíka reglu fyrir dómstólum.  Þetta gerir það að verkum að erfiðara er fyrir einstaklinga og lögaðila á Íslandi sem hafa orðið fyrir áhrifum af ótilkynntri reglu að fá notið þess réttar sem felst í tilskipun 98/34. 

Rökstutt álit er annað skrefið í meðferð samningsbrotamáls. Hafi íslensk stjórnvöld ekki brugðist við rökstudda álitinu með nauðsynlegum aðgerðum innan tveggja mánaða getur ESA vísað málinu til EFTA-dómstólsins.

Nánari upplýsingar veitir:

Ásdís Ólafsdóttir
Upplýsingafulltrúi
Sími. +32 2 286 18 66
Farsími. +32 492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS