Browse by year:


Internal Market

Dyrevelferd: Norge har bedret dyrevelferden under transport

13.7.2018

PR(18)20 – Norwegian version

EN  | NO

Norge har bedret kontrollen med dyretransport for å sikre dyrevelferd. Det er EØS-tilsynet ESAs konklusjon etter å ha vært i Norge i april for å sjekke utviklingen siden forrige inspeksjon i 2012.

Food-Safety ESAs inspeksjon i april viser at Mattilsynet har innført strafferutiner når EØS-reglene brytes, og har satt i verk tiltak for å sikre at rutinene gjennomføres. Det gjelder blant annet i tilfeller der dyr ikke er egnet til å transporteres. Mattilsynet kommuniserer også effektivt med relevante partnere, som bønder og transportører. Sjåfører og ledsagere blir lært opp i praktiske utfordringer før de får godkjent kompetansebevis.

Mattilsynet har også et system for godkjenning av transportører som gjennomfører både korte og lange reiser. Men prosedyrer knyttet til godkjenning av kjøretøy til landeveistransport, til kontroll på lange transportetapper, til transportdokumentasjon og til årlig rapportering er ikke i tråd med EØS-reglene. ESA fant også svakheter i Mattilsynets dokumenterte prosedyrer og opplæring i viktige krav, noe som gjør det vanskeligere for de ansatte å utføre jobben sin.

ESAs rapport inneholder anbefalinger til hvordan norske myndigheter kan utbedre mangler og bedre kontrollsystemet ytterligere.


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53 Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS