Browse by year:


Internal Market

Indre marked: ESA registrerer for første gang et kredittvurderingsbyrå

27.7.2018

PR(18)21 – Norwegian version

EN   | NO

EØS-tilsynet ESA har godkjent en søknad fra det norske selskapet Nordic Credit Rating AS (NCR) om å bli registrert som kredittvurderingsbyrå. Godkjenningen gjelder fra og med 3. august 2018.

Credit-rating-agencyMed hovedkontor i Oslo og en filial i Stockholm kommer NCR til å utarbeide kredittvurderinger av foretak på oppdrag fra aktørene i kapitalmarkedet. Selskapet er det første kredittvurderingsbyrået som blir registrert av ESA etter at EØS-tilsynet ble tildelt nye oppgaver og nytt ansvar innen finanstilsyn i 2016

EØS-reglene sikrer at kredittvurderinger innfrir krav om kvalitet, åpenhet og uavhengighet, og kun registrerte selskaper har rett til å utstede vurderinger. Etter at et byrå er blitt registrert, vil det bli gjenstand for løpende kontroll og tilsyn for å sikre at det fortsatt innfrir registreringskravene. Dersom et byrå ikke lever opp til forpliktelsene sine, kan ESA vedta bøter og/eller trekke tilbake registreringen.

Mens byråer i EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein skal registreres hos ESA, skal kredittvurderingsbyråer i EU-land registreres hos ESMA, det europeiske tilsynet for verdipapirmarkedet. 

De to tilsynene samarbeider tett om overvåkingen av kredittvurderingsbyråer i EØS-området. Juridisk bindende vedtak som er rettet mot kredittvurderingsbyråer i EFTA-landene, fattes av ESA på grunnlag av utkast fra ESMA. 

Listen over byråer som er registrert hos ESA og ESMA, er tilgjengelig på ESMAs nettsider.

ESMAs pressemelding om NCR-registreringen finnes her.

For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS