Browse by year:


Internal Market

ESA: Norge må stoppe uforholdsmessige rapporteringsforpliktelser for tjenesteleverandører fra andre EØS-land

5.12.2018

PR(18)32 – Norwegian version

EN  | NO

EØS-tilsynet ESA har i dag sendt en grunngitt uttalelse til Norge angående uforholdsmessige rapporteringsforpliktelser for tjenesteleverandører og de norske mottakerne av deres tjenester.

Norge krever detaljert informasjon om kontrakter med en verdi på over 20.000 kroner som skal rapporteres både av den norske tjenestemottaker og av leverandøren fra andre EØS-land, med trusler om bøter. Det finnes ingen tilsvarende rapporteringsplikt for norske selskap som inngår slike kontrakter i Norge.

Etter ESAs syn er rapporteringsforpliktelsen i strid med artikkel 36 i EØS-avtalen om tjenestefrihet. Formålet med rapporteringen er å sikre et effektivt finansielt tilsyn, skatteinnkreving og for å hindre skattefusk. Selv om ESA anerkjenner at dette er legitime hensyn, er konklusjonen at Norges tilnærming er for restriktiv med hensyn til målene som reglene tar sikte på å oppnå.

Flere norske og europeiske selskaper klaget denne ordningen inn for ESA.

En grunngitt uttalelse er den andre fasen i overtredelsesprosedyrer. ESA kan bringe saken inn for EFTA-domstolen hvis Norge ikke treffer de nødvendige tiltak for å etterkomme den begrunnede uttalelsen innen to måneder.

Les ESAs uttalelse her.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS