Browse by year:


Internal Market

Norge, Island og Liechtenstein forbedrer seg

7.3.2019

PR(19)05 – Norwegian version

EN | NO | IS DE 

Island, Liechtenstein og Norge har alle blitt bedre til å gjennomføre EØS-direktiver i nasjonal rett. Norge er fortsatt flinkest i klassen, og Island har gjort en merkbar innsats for å opprettholde sitt beste resultat.

Dette er hovedfunnene i den 43. resultattavlen for det indre markedet , publisert i dag av EØS-tilsynet ESA. Gjennomføringsunderskuddet viser hvor mange direktiver og forordninger som EFTA-landene ikke har meldt inn som gjennomført innen fristen. ESA publiserer disse tallene, og ber landene holde gjennomføringsunderskuddet under et 1%-mål. Sen eller uriktig gjennomføring kan medføre at bedrifter og innbyggere i EØS-området ikke får benyttet seg av sine EØS-rettigheter.

Den nye resultattavlen viser at:

  • Norge fortsetter å være blant de flinkeste i klassen, med et gjennomføringsunderskudd på 0.1%. Det betyr at kun ett direktiv ikke fullt ut har blitt gjennomført i norsk rett i tide. Norge har også gjort fremskritt når det gjelder forordninger, med bare 3 forordninger som ikke er gjennomført.
  • Island har forbedret sin innsats når det gjelder gjennomføring av direktiver og har nå en like god score som deres beste resultat noensinne, med 0.5%. Samtidig ser ESA en økning i gjennomføringsunderskuddet når det gjelder forordninger, fra 25 til 35, noe som utgjør et underskudd på 1.1%. De fleste rettsaktene som ikke er fullt ut gjennomførte gjelder finansielle tjenester, og Island trenger å ta grep for å redusere dette underskuddet.
  • Liechtenstein har et gjennomføringsunderskudd på 0.6, med fem direktiver som ikke er fullt ut gjennomført. Alle disse gjelder førerkort og har vært utestående i to år eller mer.

Senere i år vil ESA publisere en oppdatert resultattavle der EFTA-landenes resultater sammenlignes med øvrige EØS-lands resultater. Du kan finne resultattavlen og ytterligere informasjon her: den 43. resultattavle for det indre marked forEFTA-landen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Ásta Sigrún Magnúsdóttir 
Kommunikasjonsrådgiver
tel. +32 2 286 18 78
mob. +32 490 57 63 59
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS