Browse by year:


Internal Market

ESA: Norge må forbedre kontrollen med handel av levende oppdrettsfisk/skjell

30.9.2019

PR(19)27 – Norwegian version 

EN | NO

Dette er hovedkonklusjonen i en rapport som EØS-tilsynet ESA offentliggjør i dag etter å ha vært på inspeksjon i Norge i mai.

Norge har et velutviklet kontrollsystem for helse til oppdrettsfisk/skjell, med særlig fokus på sykdommer som er prioritert nasjonalt. ESA fant likevel at kontrollsystemet ikke gir tilstrekkelig garantier for sykdomsfrihet i anlegg som sender levende oppdrettsfisk/skjell til oppdrettere i andre EØS-land.

Norge kan for tiden ikke garantere at utsendelser av oppdrettsfisk/skjell sendt fra Norge til andre EØS-land ikke vil påvirke helsen til oppdrettsfisk/skjell i mottakerlandene.

Etter inspeksjonen har Norge planlagt og gjennomført flere tiltak for å rette opp svakhetene og forbedre systemet som allerede er på plass, for å kunne opprettholde handel med oppdrettsfisk/skjell.

Les hele rapporten her.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Gunnar Hörður Garðarsson
Kommunikasjonsrådgiver
mob. +32 490 57 63 38
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS