Browse by year:


Internal Market

Norge må styrke overvåkningen av afrikansk svinepest

28.11.2019

PR(19)32 – Norwegian version 

EN | NO

ESA: Norge er forberedt på å håndtere et utbrudd av afrikansk svinepest hos tamgriser, men må styrke overvåkningen av tamgriser og villsvin.

Dette er konklusjonene etter en inspeksjon ESA utførte i Norge i september. Afrikansk svinepest er en alvorlig smittsom sykdom hos griser, med høy dødelighet. Sykdommen har spredd seg i Europa siden 2014 og har så langt rammet 10 europeiske land. Afrikansk svinepest smitter ikke til mennesker og er ikke påvist i Norge.

ESA konkluderer etter inspeksjonen med at beredskapsordningene for sykdommen sannsynligvis vil være effektive for tamgriser. Norge må imidlertid styrke overvåkningen av tamgriser og villsvin, samt forbedre smittereduserende tiltak i forbindelse med jakt. Dette er viktig for å sikre tidlig oppdagelse av et utbrudd, og forhindre spredning av sykdommen.

Rapporten inneholder en rekke anbefalinger til Norge for å rette opp mangler og styrke systemene.

Rapporten kan leses her.

For spørsmål, kontakt:

Øystein Solvang
Kommunikasjonssjef
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS