Browse by year:


Internal Market

Hvordan presterer Norge, Island og Liechtenstein i det indre markedet?

6.3.2020

PR(20)02 - Norwegian version

EN | NO | IS  | DE

Norge, Island og Liechtenstein oppnår fortsatt gode resultater i gjennomføringen av EØS-direktiver i nasjonal rett. Målet er å fremme et velfungerende og enhetlig indre marked.

ESA har i dag publisert den 45. resultattavlen for det indre marked. Resultattavler gir en oversikt over hvor mange direktiver og forskrifter EØS-EFTA-landene har igjen å gjennomføre og publiseres to ganger i året.

Forbrukeres rettigheter

Sen eller feil gjennomføring kan frata forbrukere og bedrifter rettigheter de har gjennom EØS-avtalen. Det såkalte gjennomføringsunderskuddet viser hvor mange direktiver og forordninger som EØS-EFTA-landene ikke har meldt inn som gjennomført innen fristen. ESA bruker en referanseindeks på 0,5 prosent, som er i tråd med EU-kommisjonens foreslåtte mål.

Norge og Island har forbedret sin innsats i innføring av direktiver, mens Liechtensteins underskudd forblir det samme. Dette resulterer i en samlet nedgang av utestående direktiver for EØS-EFTA-landene (gjennomsnittlig prosentandel).

Resultatene for EØS-EFTA-landene

Norge opprettholder sine gode resultat fra forrige resultattavle med et gjennomføringsunderskudd for direktiver på 0,3 prosent - ned fra 0,4 prosent. To direktiver ble ikke gjennomført i tide. Ett av disse direktivene, i trygderettssektoren, har vært utestående i over 18 måneder. Antallet reguleringer som ikke ble gjennomført i nasjonal lovgivning i tide gikk ned fra 17 til 15. Over halvparten av disse gjelder det frie varebyttet. Dette resulterer i et underskudd på 0,5 prosent for forskrifter.

Island har forbedret sin gjennomføring for direktiver siden forrige resultattavle fra et underskudd på 0,7 til 0,6 prosent. Totalt var fem direktiver utestående, hvorav to har vært utestående i over to år. Antallet reguleringer som ikke ble implementert i nasjonal lovgivning i tide, økte fra 38 til 47. Dette resulterer i et underskudd på 1,5 prosent for forskrifter.

Liechtensteins gjennomføringsunderskudd for direktiver har holdt seg på 0,9 prosent siden forrige resultattavle. Liechtenstein hadde syv utestående direktiver, hvorav fem gjelder førerkort.

Oppdatert versjon

Senere i år vil ESA publisere en oppdatert resultattavle der EØS-EFTA-landenes resultater sammenlignes med øvrige EØS-lands resultater.

Den 45. resultattavlen for det indre markedet finner du her.

ESAs rolle

ESA fører tilsyn med hvordan landene overholder EØS-lovgivingen for å sikre at fordelene ved EØS-avtalen utnyttes. Et velfungerende indre marked stimulerer konkurranse og handel for bedrifter. Dette bidrar til gode leve- og arbeidsforhold for alle innbyggere.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Øystein Solvang
Head of Communications
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS