Browse by year:


Other

ESAs årsrapport for 2011 utgitt på norsk

22.3.2012

PR(12)16 – Norwegian version

For første gang er årsrapporten til EFTAs overvåkingsorgan ESA nå tilgjengelig på islandsk, tysk og norsk, i tillegg til engelsk.

Alle språkversjonene av rapporten kan lastes ned på ESAs hjemmeside. En iBook-versjon av rapporten er også lagt ut. 

–Vi håper at oversettelsene av årsrapporten vil bidra til å gjøre ESAs beslutningsprosesser mer forståelig for et bredere publikum i de tre EØS-EFTA-landene, sier ESA-president Oda Helen Sletnes.  

ESA behandlet en rekke komplekse saker i fjor, både om brudd på reglene i det indre markedet og brudd på EØS-avtalens statsstøtteregler.  ESA ila også en betydelig bot  for brudd på EØS-avtalens konkurranseregler. Flere ESA-saker havnet i EFTA-domstolen., som fikk 19 nye saker i 2011, det høyeste antallet noensinne. 

ESA fortsatte arbeidet med å avslutte gamle saker i løpet av året, noe som førte til en reduksjon ikke bare i antallet slike saker, men også i saksbehandlingstiden for klagesaker. Ved årets slutt hadde ESA i alt 501 pågående saker. 

–ESA vil fortsette å arbeide for å oppfylle organisasjonens mandat i henhold til EØS-avtalen. Vi forventer at 2012 blir et nytt utfordrende år for Europa. Det er i vår felles interesse å bevare sterke og relevante strukturer for det europeiske samarbeidet, sier Sletnes.

 

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg,
Press & Information Officer
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS