Browse by year:


Other

ESA lanserer offentlig dokumentdatabase

11.4.2013

PR(13)32 - Norwegian version

EFTAs overvåkningsorgan ESA lanserte i dag en søkbar dokumentdatabase på sine nettsider. Databasen gjør det enkelt å finne dokumenter ESA har gitt offentlig innsyn i.

Opprettelsen av databasen vil styrke åpenheten rundt ESAs arbeid og gjøre overvåkningsorganet mer tilgjengelig. Fra den nyopprettede databasen kan man laste ned alle dokumenter som løpende blir offentliggjort etterESAs regler om dokumentinnsyn. Databasen er tilgjengelig for alle på ESAs nettsider:

http://www.eftasurv.int/press--publications/public-documents

Dersom det gis innsyn i et gitt dokument, vil dette dokumentet nå lastes opp i databasen, og personen som søkte om innsyn vil få beskjed om det. Når et dokument er lastet opp vil det være tilgjengelig for alle.

For å styrke ESAs tilgjengelighet og åpenhet ytteligere, vil databasen også inneholde dokumenter fra noen år tilbake som det tidligere har blitt gitt innsyn i.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg 
Informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS