Browse by year:


Other

ESA publiserer årsrapport for 2012

12.4.2013

PR(13)33 - Norwegian version

2012 var et godt år for EFTAs overvåkningsorgan ESA. Tyve år etter signeringen fungerer EØS-avtalen fortsatt til gode for avtalepartnerne.

På vegne av alle de tredve EØS-landene kontrollerer og håndhever ESA at de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein of Norge oppfyller sine EØS-forpliktelser.

”EØS kan ikke tas for gitt. Samarbeidet trenger kontinuerlig oppmerksomhet og innsats hver dag for å sikre like vilkår på tvers av EØS. Det indre markedet må være en realitet på bakken, ikke bare på papiret,” sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

Restrukturering av islandske banker og støtte til miljøtiltak var viktige saker for ESA i 2012, i tillegg til et knippe store konkurransesaker.

Femten ESA-saker innen ulike områder nådde EFTA domstolen i 2012. Blant sakene som fikk mest oppmerksomhet var saken om statsstøtte til Hurtigruten og høringen av den såkalte Icesave-saken.

At regelverk blir implementert i nasjonal lov i tide er avgjørende for at EFTA-landene kan delta i det indre marked. Som tidligere år, la ESA også i 2012 stor vekt på å overvåke denne implementeringen.

”Nasjonale myndigheter i EFTA-landene må sikre en effektiv forvaltning av EØS-forpliktelsene og ha større respekt for tidsfristene i EØS”, konstaterer Sletnes.

Årsrapporten, som publiseres i dag, inneholder informasjon om en rekke vedtak ESA fattet i 2012. Nedlastbare versjoner av rapporten er tilgjengelig på engelsk, tysk, islandsk og norsk på ESAs nettsted. For trykte utgaver, ta kontakt med registry@eftasurv.int.

For ytteligere informasjon, vennligst kontakt:

Trygve Mellvang-Berg 
Informasjonssjef 
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS