Browse by year:


Other

Nytt kollegium utnevnt for EFTAs overvåkningsorgan fra 1. januar 2014

20.12.2013

PR(13)96 - Norwegian version

Regjeringene i de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge har utnevnt det nye kollegiet som skal lede EFTAs overvåkningsorgan ESA fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017.

Oda Helen Sletnes fra Norge er gjenoppnevnt som president, mens Helga Jónsdóttir og Frank Büchel er utpekt som medlemmer av kollegiet fra henholdsvis Island og Liechtenstein.

Helga Jónsdóttir er jurist med bakgrunn fra offentlig forvaltning på Island. Frank Büchel er også jurist og har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor.

Oda Helen Sletnes har vært president i ESA siden 1. juli 2011.
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS