Browse by year:


Other

Gjermund Mathisen blir ny direktør for konkurranse og statsstøtte

18.9.2014

PR(14)60 - Norwegian version

Gjermund MathisenFra 1. oktober 2014 tar Gjermund Mathisen over som direktør for konkurranse- og statsstøtteavdelingen i EFTAs overvåkningsorgan ESA.

– Med Gjermund Mathisen vil ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling bli ledet av en dyktig  jurist med solid erfaring og særdeles god innsikt i EU/EØS-rett både fra ESAs juridiske avdeling, EFTA-domstolen og Lovavdelingen i Justisdepartementet. Det er et godt utgangspunkt for ESAs videre arbeid med gjennomføring av reformer på statsstøtteområdet og flere tunge saker på konkurranseområdet, sier Oda Helen Sletnes, president i ESA.

Gjermund Mathisen har studert ved juridisk fakultet på Universitet i Oslo med fordypning i EU-rett fra Ruprecht-Karls-Universität i Heidelberg, Tyskland. Han har en Ph.D. fra Universitetet i Bergen og var juridisk utreder i EFTA-domstolen fra 2006 til 2011.

I ESAs juridiske avdeling har Mathisen ført et trettitalls saker for ESA overfor EFTA-domstolen og EU-domstolen.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. (+32)(0)2 286 18 66
mob. (+32)(0)492 900 187

 
Other EEA Institutions


imgbanner3
This website is built with Eplica CMS