Browse by year:


Other

Oppdatert resultattavle for det indre markedet

6.7.2017

PR(17)- – Norwegian version

EN  | NO |  IS  |  DE 

EØS-tilsynet ESA legger i dag fram en oppdatert versjon av den 39. resultattavlen for det indre markedet. Resultattavlen viser Islands, Liechtensteins og Norges evne til å gjennomføre nytt regelverk innenfor tidsfristene som gjelder i EØS. Og den oppdaterte versjonen viser hvordan de tre landene gjør det sammenlignet med de 28 andre EØS-landene i det indre markedet.

Tallenes tale: Norge har det laveste gjennomføringsunderskuddet i EØS sammen med ett EU-land. Liechtenstein har forbedret innsatsen og plassert seg blant de ti beste. Island er igjen blant landene som gjør det dårligst.

 Scoreboard-39---GRAPH---EFTA-States-transposition-deficit-over-past-5-year

EFTA-landenes gjennomføringsunderskudd de siste fem årene. Gjennomføringsunderskudd per 30. november 2016 for direktiver som skulle vært gjennomført på eller før denne datoen

Resultattavlen viser at Norge fortsetter å gjøre det bra med kun 3 direktiver som venter på full gjennomføring i nasjonal lovgivning. Det gir et gjennomføringsunderskudd på 0,4 prosent. Liechtenstein har fortsatt en god utvikling og har 7 direktiver som ikke er fullt ut innført i nasjonalt lovverk. Det gir et gjennomføringsunderskudd på 0,9 prosent. Island gjør det imidlertid fortsatt dårlig med 18 direktiver på vent. Det gjør at gjennomføringsunderskuddet er på vei opp igjen og ligger på 2,2 prosent. Det er godt over gjennomsnittet på 1,5 prosent for medlemslandene i EU.

ESA følger med på at Island, Liechtenstein og Norge gjennomfører direktivene i tide for å sikre at EØS-avtalen kan fungere maksimalt for alle. Derfor blir også EFTA-landene stadig bedt om å forbedre innsatsen og innføre reglene for det indre markedet innenfor fristene som er satt.


Her finner du resultattavlen
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS