Browse by year:


Other

PR(06)11N: Endringer i norske såkornsfond godkjent

8.3.2006

EFTAs Overvåkingsorgan besluttet i dag å ikke reise innvendinger til endringer i to norske såkornsfond.

I juli 2005 godkjente Overvåkingsorganet to notifikasjoner fra Norge vedrørende et nasjonalt og et regionalt såkornsfond. Under disse ordningene skulle såkornsfond etableres og investere såkornskapital i små og mellomstore bedrifter (SMB). Staten ville delta med ansvarlige lån og tapsfond til såkornsfondene.

Etter en investering var gjort i en SMB, kunne oppfølgingsinvesteringer i de to fondene bare bli gjort på spesielle betingelser.

På slutten av 2005 notifiserte norske myndigheter endringer i disse betingelsene. De endrede betingelsene vil gjøre det lettere å gjennomføre oppfølgingsinvesteringer. Begrunnelsene for disse endringene er, ifølge norske myndigheter, at de betingelsene som norske myndigheter tidligere notifiserte, og som Overvåkingsorganet godkjente i juli 2005, gjør det tilnærmet umulig å gjennomføre oppfølgingsinvesteringer. For å underbygge dette, har norske myndigheter sendt dokumentasjon fra potensielle fondsforvaltere som sier at det ikke vil være mulig å etablere fondene dersom betingelsene forblir slik som tidligere notifisert av de norske myndighetene.

I sin vurdering konkluderte Overvåkingsorganet at også etter at betingelsene for å gjennomføre oppfølgingsinvesteringer har blitt endret, tilfredsstiller de to ordningene proporsjonalitetstesten beskrevet i Overvåkingsorganets retningslinjer for statsstøtte. 


For nærmere informasjon, ta kontakt med:
Hr. Amund Utne
Direktør, Avdelingen for konkurranse og statsstøtte
Tel. (+32)(0)2 286 18 50

8. mars 2006
Other EEA Institutions


imgbanner4
This website is built with Eplica CMS