State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner milliardstor Enova-støtte - 15.12.2016

PR(16)56 – Norwegian version

Statsstøtte: ESA godkjenner norsk landstrøm-støtte - 1.12.2016

PR(16)55 – Norwegian version

Statsstøtte: ESA godkjenner norsk støtte til nærskipsfart - 21.11.2016

PR(16)51 – Norwegian version

Ríkisaðstoð: Byggðaaðstoð til Silicor Materials samþykkt - 29.7.2016

PR(16)37 – Icelandic version

Statsstøtte: 350 kroners-grensen er ikke ulovlig statsstøtte - 13.7.2016

PR(16)31– Norwegian version

Statsstøtte: ESA godkjenner endringer i pressestøtten - 16.6.2016

PR(16)26 – Norwegian version

Statsstøtte: ESA godkjenner tilskuddsordningen for sjøfolk - 27.4.2016

PR(16)14 – Norwegian version

Statsstøtte: Godkjenner nullmoms for elektroniske nyhetstjenester - 25.1.2016

PR(16)02 – Norwegian version
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS