State Aid

Statsstøtte: ESA godkjenner norsk støtteordning for ansatteopsjoner - 15.12.2017

PR(17)39 – Norwegian version

Statsstøtte: ESA godkjenner ti nye år med rederibeskatning i Norge - 14.12.2017

PR(17)38 – Norwegian version

Statsstøtte: ESA gir grønt lys til mer Mongstad-støtte - 8.8.2017

PR(17)27 – Norwegian version

Statsstøtte: ESA godkjenner støtte til norske hydrogenstasjoner - 25.7.2017

PR(17)26 – Norwegian version

Statsstøtte: ESA godkjenner forlengelse av Charterfond Nord-Norge - 13.7.2017

PR(17)23 – Norwegian version

Statsstøtte: ESA godkjenner fornybar-støtte i Trondheim - 27.6.2017

PR(17)21 – Norwegian version

Statsstøtte: ESA godkjenner mer støtte til norsk nærskipsfart - 20.6.2017

PR(17)19 – Norwegian version

Íslenska Gámafélagið hlaut ekki ríkisaðstoð í Gufunesi - 26.4.2017

PR(17)14 – Icelandic version

Statsstøtte: ESA godkjenner statens kompensasjon til Hurtigruten - 29.3.2017

PR(17)11 – Norwegian version

Statsstøtte: Norge gir mer grønn statsstøtte - 24.3.2017

PR(17)10 – Norwegian version

Statsstøtte: ESA gir grønt lys til CCS-støtte i Norge - 16.3.2017

PR(17)09 – Norwegian version
Other EEA Institutions


imgbanner5
This website is built with Eplica CMS