Browse by year:


State Aid

Differensiert arbeidsgiveravgift: ESA godkjenner unntaksregel på nytt

31.5.2017

PR(17)18 – Norwegian version

EN | NO 

EØS-tilsynet ESA har i dag gitt ny godkjenning til en bestemt unntaksregel i den norske ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. ESA måtte gjøre en ny vurdering etter at EFTA-domstolen annullerte en særskilt del av godkjenningen som ESA først ga til den norske støtteordningen i juni 2014.

“ESA har gjort det EFTA-domstolen ba om, og tatt den aktuelle delen av ordningen opp til vurdering igjen. Konklusjonen vår er den samme som før,” sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Det norske systemet gir lavere arbeidsgiveravgift i deler av landet og er den mest omfattende ordningen for offentlig støtte i Norge. Norske myndigheter bruker avgiftslettelsen som et distriktspolitisk virkemiddel for å hindre fraflytting.

I hovedsak er det kun virksomheter som er registrert i sonene ordningen dekker, som nyter godt av lavere arbeidsgiveravgift. En unntaksregel åpner imidlertid for at også virksomheter som er registrert utenfor disse områdene, kan få lavere avgiftssatser i den utstrekning de ansatte utfører arbeid innenfor de omfattede sonene.

Det norske selskapet Kimek Offshore AS klaget unntaksregelen inn for EFTA-domstolen i desember 2014. Som følge av domstolens dom i september 2015 innledet ESA en ny vurdering av denne delen av den differensierte arbeidsgiveravgiften.

ESA konkluderer i dag med at unntaksregelen er i tråd med EØS-reglene og godkjenner den derfor igjen.

Les avgjørelsen her (engelsk PDF).


For mer informasjon:

Anne M. Vestbakke
Kommunikasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 490 57 63 53
Other EEA Institutions


imgbanner1
This website is built with Eplica CMS