Browse by year:


State Aid

Differensiert arbeidsgiveravgift: ESA må vurdere unntaksregel på nytt

9.12.2015

PR(15)59 - Norwegian version

EN | NO

Som følge av en dom i EFTA-domstolen har ESA i dag besluttet at en bestemt unntaksregel i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift skal vurderes på nytt.

Regelen som skal undersøkes angår kun selskaper som utfører arbeid andre steder enn der selskapet er registrert – såkalt ambulerende virksomhet. Utover dette har dagens beslutning ingen konsekvenser for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Systemet med ulike satser for arbeidsgiveravgift i ulike deler av landet er den mest omfattende ordningen for offentlig støtte i Norge, og et viktig distriktpolitisk virkemiddel. Som hovedregel kan denne støtten kun gis til bedrifter som er registrert i en av sonene ordningen dekker.

En unntaksregel har imidlertid åpnet for at også bedrifter registrert utenfor disse områdene kan få støtte dersom ansatte i bedriften utfører arbeid i en sone med redusert avgiftssats. Det er dette unntaket for ambulerende virksomhet som nå blir gjenstand for en formell undersøkelse av ESA.

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble godkjent av ESA i juni 2014. I september 2015 annulerte EFTA-domstolen den delen av godkjenningen som gjelder unntaksregelen for ambulerende virksomhet. Som følge av dette har ESA nå besluttet å gjennomføre en formell undersøkelse av den aktuelle regelen.

Beslutningen om å åpne en formell undersøkelse betyr ikke at ESA har konkludert i saken. ESA har bedt norske myndigheter om å stanse tildeling av støtte gjennom unntaksregelen, og vil nå be om ytterligere informasjon fra norske myndigheter og andre med interesse i saken.

 

Dokumenter

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Andreas Kjeldsberg Pihl
informasjonssjef
tel. +32 2 286 18 66
mob. +32 492 900 187

Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS