Browse by year:


State Aid

EFTA-landene øker statlig støtte til miljøtiltak

14.3.2019

PR(19)06 – Norwegian version

EN | NO | IS | DE

Norge, Island og Liechtenstein fortsetter å benytte seg av statsstøtte til å fremme formål som forskning, utvikling og innovasjon, så vel som miljøprosjekter. Alle de tre landene økte de offentlige subsidiene i 2017 og brukte til sammen 3,3 milliarder euro på statsstøtte.

Dette er hovedkonklusjonen i resultattavlen for statsstøtte som EØS-tilsynet ESA legger frem i dag. Resultattavlen gir en oversikt over offentlig støtte EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein har utbetalt frem til 1. januar 2018.

  • Norge fortsetter å bruke mest på statsstøtte av de tre EFTA-landene med en samlet sum av 3,2 milliarder euro. Miljøtiltak har blitt gitt mest støtte i Norge med 39 prosent av den totale potten. Skattefordeler er det viktigste støtteinstrumentet og utgjør 74 prosent av all offentlig støtte.
  • Island rapporterte inn støtte tilsvarende 92 millioner euro, som for det meste gikk til forsknings-, utviklings- og innovasjonsformål. Direkte støtte er det vanligste virkemiddelet i Island.
  • Liechtenstein utbetalte 5,22 millioner euro, en nominell økning på nesten tre ganger beløpet fra 2016. Hovedsakelig skyldtes økningen støtte til grønne tiltak. Liechtenstein er blant landene som deler ut minst offentlig støtte i EØS.

En av de største endringene som kan leses ut fra resultattavlen er at alle de tre EFTA-landene nå benytter seg av det alminnelige gruppeunntaket (GBER), en forenklet måte for å tildele støtte.

 «Den nye resultattavlen viser at de stegene som er tatt for å modernisere kontrollen av offentlig støtte fungerer. Landene er nå i stand til å gjennomføre tiltak uten å måtte varsle ESA og vente på godkjenning. Alle parter tjener på denne forenklede prosessen», sier ESA-president Bente Angell-Hansen.

 Her kan du laste ned resultattavlen.

Bakgrunn:

ESA offentliggjør hvert år en resultattavle som viser utviklingen i bruken av offentlig støtte i EFTA-landene og resten av EØS-området.

EØS-avtalen forbyr i utgangspunktet offentlig støtte. Forbudet skal sikre at foretak i hele Europa har like konkurransevilkår, og hindre proteksjonisme. Unntak kan gjøres blant annet for miljøtiltak og regional utvikling, samt forskning, utvikling og innovasjon. Slike støttetiltak trenger ikke forhåndsgodkjennelse av ESA dersom de faller innunder GBER. Hvis et tiltak ikke er dekket av gruppeunntaket må EFTA-landene få forhåndsgodkjenning fra ESA. Ulovlig tildelt støtte må tilbakebetales med renter.

For mer informasjon, vennligst kontakt: 

Ásta Sigrún Magnúsdóttir 
Kommunikasjonsrådgiver
tel. +32 2 286 18 78
mob. +32 490 57 63 59
Other EEA Institutions


imgbanner2
This website is built with Eplica CMS